poniedziałek, 6 marca 2023

Jamniczanki w Tarnogrodzie

W miniony weekend  zespół Jamnniczanki , wziął udział w 48 Międzywojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wsi Polskiej. Są to międzywojewódzkie eliminacje -formuła sejmików obejmuje pięć przeglądów międzywojewódzkich, podczas których wiejskie zespoły teatralne prezentują spektakle (oprócz Tarnogrodu są: Bukowina Tatrzańska, Ożarów, Stoczek Łukowski i Kaczory). Na scenie tarnogrodzkiej zaprezentowało się 16 grup- Komisja artystyczna wytypuje 3 z nich do udziału w Sejmiku Ogólnopolskim, który odbywa się każdej jesieni również w Tarnogrodzie. Zespół Jamniczanki zaprezentował na scenie widowisko” Walkowe dro pióra”. 

 

Witraże- plastyka dla dzieci