piątek, 4 listopada 2016

Gratulacje dla zespołu


Zespół odebrał gratulacje od Wójta Gminy Grębów- Kazimierza Skóry i
Dyrektorki GCK Alicji Kubiak.
W uznaniu osiągnięć i ciągłej pracy na rzecz kultury w naszej gminie.