czwartek, 29 kwietnia 2021

Szkolenia DK+ Inicjatywy Lokalne

 W środę 28 kwietnia odbyło się szkolenie online dla pracowników GCK  w ramach programu: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. 

czwartek, 15 kwietnia 2021

Szkolenie (program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne)Odbyły się dwa kolejne szkolenia online dla pracowników GCK  w ramach programu: Dom Kultury+Incjatywy lokalne. Spotkania prowadzili: animator przydzielony z Narodowego Centrum Kultury Teresa Jankowska (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej) i specjalista ds. analizy danych w firmie Regionalny Instytut Kultury w Katowicach Łukasz Dziuba.

14 kwietnia:8 kwietnia:


GCK w Grębowie beneficjentem programu DK+ Inicjatwy Lokalne

 Z przyjemnością informujemy, że GCK w Grębowie zostało beneficjentem  Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 .

W wyniku procedury konkursowej w całej Polsce wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. W 2021 r. łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł. W procesie naboru do NCK wpłynęły 232 wnioski. 
GCK w Grębowie zakwalifikowało się do programu na 7 miejscu.

  1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
  2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy .Inicjatywy będą realizowane w miejscowościach ; 1.Jamnica, 2.Wydrza, 3.Krawce wraz z Zapolednikiem, 4.Żupawa, 5.Stale, 6.Stale-Siedlisko, 7.Zabrnie. Pandemia zdezorganizowała działania domów kultury. Zamknięcie instytucji wiosną i jesienią 2020 spowodowało zerwanie więzi ze społecznością lokalną, która jest istotą działania domów kultury. Zadanie pozwoli powrócić nam w pełnym wymiarze działań i zrealizować w każdej z wymienionych miejscowości po jednej inicjatywie- działaniu wskazanym przez mieszkańców. 

wtorek, 13 kwietnia 2021

Artykuł o zespole Jamniczanki na stornie NIKiDW

Zapraszamy na strone Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (link poniżej) do zapoznania się z artykułem o zespole Jamniczanki, który ukazał się 27 marca z okazji Międzynarodowego  Dnia Teatru.

 https://nikidw.edu.pl/2021/03/27/z-zycia-na-scene-w-miedzynarodowy-dzien-teatru-o-teatrze-wiejskim-jamniczanki/