poniedziałek, 21 stycznia 2019

Jamniczanki wystąpią w Starym Dzikowie

W pierwszą niedzielę lutego Stary Dzików stanie się stolicą folkloru za sprawą organizowanego od szesnastu lat  Regionalnego Przeglądu Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego”. 
Przegląd ma na celu prezentację zwyczajów i obrzędów ludowych z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego, popularyzację tych wartości kulturowych w społeczeństwie, a także zachowanie folkloru rodzimego dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.
Organizatorzy przeglądu to Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Wójt Gminy Stary Dzików, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.
Zespół Jamniczanki zaprezentuje się na przeglądzie czwarty raz. 


czwartek, 17 stycznia 2019