środa, 22 stycznia 2020

Jamniczanki jadą do Starego Dzikowa

Termin: 02.02.2020 r.
Miejsce: Hala Sportowa w Starym Dzikowie
Organizatorzy: Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Wójt Gminy Stary Dzików
Współorganizator: Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie

Przegląd ma na celu prezentację zwyczajów i obrzędów związanych z dorocznym cyklem świąt oraz rodzinnych ceremonii z terenu województw podkarpackiego i lubelskiego. Zespoły poprzez prezentacje scenicznych widowisk kultywują dawne zwyczaje, przekazując tym samym młodszym pokoleniom i środowiskom twórczym wartościowe treści,  składające się na dziedzictwo kulturowe wsi polskiej.